Sledujte 4. Rally Krkonoše bezpečně

Sledujte 4. Rally Krkonoše bezpečně Start čtvrté Rally Krkonoše, která má své centrum v podkrkonošském Trutnově, se nezadržitelně blíží. Proto nebude na škodu zopakovat si základní bezpečnostní opatření, která by měl každý divák bezpodmínečně dodržovat. Chrání tím především své zdraví a předejde rušení rychlostních zkoušek z důvodu bezpečnosti.

Pro začátek si připomeňme místa, ve kterých diváci nesmí být: 1. v označených zakázaných místech a před páskou nebo zábranou 2. v únikových zónách a uvnitř vykřížování páskou 3. v blízkosti trati před příkopem, vyvýšením, srázem apod. 4. pod úrovní vozovky až do dostatečné vzdálenosti od trati 5. před pevnou překážkou – plotem, stěnou, stromem, vozidlem, svodidlem apod. 6. v místech proti přijíždějícím vozidlům 7. na vnějším i vnitřním obvodu zatáček 8. v místech intenzivního brzdění nebo akcelerace po obou stranách trati 9. po obou stranách trati u skoků a horizontů – zejména za nimi 10. sedící u hradicí pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech Pro diváky jsou tedy určena vyznačená divácká místa, stanoviště dostatečně vyvýšená nad tratí, prostory za pevnou hradbou (zdí, tarasem, stromy apod.) a místa ve značné vzdálenosti od trati.

Věříme, že i Vy diváci máte zájem o hladký průběh závodu, a proto Vás prosíme o dodržování několika pokynů, kterými usnadníte práci pořadatelům a předejdete mimořádným událostem. Pracujte prosím v předstihu s mapou rychlostních zkoušek a časovým harmonogramem a vytipujte si předem místa, která chcete navštívit a to včetně možností parkování. Nesnažte se v žádném případě vjíždět do uzavřených úseků silnic a parkujte na místech určených pořadatelem nebo příslušníkem Policie ČR. Zaujměte svá místa u trati vždy včas a nevstupujte do zakázaných prostorů, únikových zón, za kovové zábrany ani hradicí pásku. Snažte se mít vždy „volná záda“ a tím dostatečný únikový prostor. Udržujte bezpečnou vzdálenost od trati a nepřebíhejte ji v průběhu RZ. Poslouchejte pokyny všech pořadatelů, příslušníků Policie ČR a dalších odpovědných činovníků rally. V neposlední řadě pak mějte pod pečlivým dozorem své děti – jste odpovědni za jejich bezpečnost!

V případě, že budete neukáznění a bezpečnost RZ bude ohrožena, může být rychlostní zkouška na základě posouzení bezpečnostního delegáta soutěže rozhodnutím ředitele rally zrušena. Věříme, že k takové situaci nedojde, a že převážná většina Vás, ukázněných příznivců automobilových rally, pomůže zajistit bezpečných a plynulý průběh Rally Krkonoše.

Autor: Pavla Hlavatá

Přidat komentář

Přidat váš komentář:
Jméno
Opište kod:

Komentáře k článku