Průvodce Pongratz rallye Kralovice 2008

Průvodce Pongratz rallye Kralovice 2008 Dva dny zbývají do startu Pongratz rallye Kralovice 2008, poslední soutěže Rallye Cupu 2008. Pro posádky je díky pořadateli – Rallye Clubu Marionetta Kralovice v AČR – připravena necelá stovka kilometrů rozdělená do 13 měřených úseků. První čtyři z nich se pojedou v pátek za tmy, zbylých devět rychlostních testů je na programu v sobotu.

RZ 1, 3 Plasy "Peklo" Start: Plasy u Verku Cíl: 600 m za obcí Žebnice Délka: 4,95 km Start 1. vozu: pátek 14.11.2008, 18:24 (RZ1), 20:21 (RZ3) DM: DM 1 – Horní Hradiště, DM 2 – Žebnice

Start rychlostní zkoušky Plasy „Peklo“ je umístěn na místní komunikaci v ulici Lipová ve vzdálenosti 0,75 km od křižovatky s hlavní silnicí I/27 v Plasích nad klášterem u lesního závodu ve směru k obci Horní Hradiště. Jedná se o rychlostní zkoušku, která je z její části obnovena po 3 letech, kdy se jela při III. Ročníku rallye Střela a jako součást Českomoravského poháru v rallye v roce 2005. Těsně za startem této RZ vozy projíždějí průjezdem historické budovy bývalé hutě, následuje úzká pasáž v zastavěné části města Plasy a po ujetí zhruba 1,3 km vozy čeká stoupání serpentinami nad „Peklem“.

Zhruba v jedné polovině této RZ, tedy v km 2,5 se nachází první divácké místo označené DM 1. Jedná se o odbočení na pravou ruku ve křižovatce v Horním Hradišti. Mezi obcemi Horní Hradiště a Žebnice, přibližně ve svém třetím kilometru, trať RZ dosahuje svého nejvyššího výškového bodu, který činní 480 m nad mořem. Při nadmořské výšce startu 333 m je zde převýšení zhruba 150 m. Odtud až do obce Žebnice trať RZ pozvolna klesá. Na návsi v obci Žebnice je připraveno druhé divácké místo – DM 2. Toto místo je však přístupné pouze před uzavřením rychlostní zkoušky nebo pro znalé příjezdem z části po lesní a z části polní cestě, která vyúsťuje na silnici II/201 mezi Kralovicemi a Mladoticemi. Cíl rychlostní zkoušky je umístěn 600 m za obcí Žebnice směrem k hlavní silnici I/27 Kralovice – Plzeň. Jedná se o nejkratší rychlostní zkoušku letošního ročníku Pongratz rallye Kralovice.

RZ 2, 4 Kralovice I Start: 570 m za obcí Výrov Cíl: 900 m před obcí Dřevec Délka: 8,46 km Start 1. vozu: pátek 14.11.2008, 18:43 (RZ 2), 20:40 (RZ 4) DM: DM 3 – křižovatka u Bučku, DM 4 – Kralovice

Rychlostní zkouška s názvem Kralovice I, tj. RZ č. 2 a 4 je situována již podle svého názvu do blízkosti města Kralovice, které je centrem Pongratz rallye Kralovice. Její trať je totožná s předchozím ročníkem, kdy se tato zkouška jela v první etapě v opačném směru.

Start RZ je umístěn na komunikaci III. třídy za obcí Výrov. Po 2,5 km trati, v křižovatce silnic III. třídy následuje odbočení o 90° na levou ruku ve směru na Kralovice. Směrem vpravo je příjezd od obce Lednice a napříč křižovatkou od obce Hodyně přes Buček. Zde se nachází divácké Místo DM 3. Trať zkoušky pokračuje po úzké silnici III. třídy s mírným klesáním lesem k lednickému mostu a společně přes několik technických pasáží následuje výjezd „nad“ Kralovice. Poté už známý příjezd do diváckého místa v Kralovicích pod označením DM 4, které je nejblíže městu. Po novém asfaltu vozy odjíždějí směrem k obci Dřevec, před kterou se nachází cíl.

RZ 5, 8 a 11 Kralovice II Start: 1 km za obcí Dřevec směr Kralovice Cíl: 1,2 km před obcí Kozojedy Délka: 9,98 km Start 1. vozu: sobota 15.11.2008, 9:13 (RZ 5), 11:12 (RZ 8), 13:11 (RZ 11) DM: DM 4 – Kralovice, DM 5 – Lednice

O 330 m je tato zkouška delší než RZ Zvíkovec. Je tak nejdelší při letošní Pongartz rallye Kralovice 2008. Start je umístěn jen o 100 m dále než cíl RZ Kralovice I z předchozího dne. Divácké místo DM 4 je pro tyto dvě zkoušky totožné s tím rozdílem, že vozy v sobotu jedou v opačném směru.

Až ke křižovatce u Bučku je využita trať z předchozího dne, následuje příjezd do obce Lednice, kde je připraveno další divácké místo DM 5. Vozy přijíždějí z mírného klesání spojeného s mírnou pravotočivou zatáčkou, přibližně po 100 m následuje přímo před diváckým místem, ve křižovatce, ostré odbočení vlevo kolem domu. Dále u následující křižovatky ypsilonového tvaru projíždějí retardérem a odjíždějí směrem k obci Kozojedy. Viditelný úsek trati cca 250 – 350 m. Po projetí zpomalovacím retardérem následuje odjezd z obce směrem po místní komunikaci k obci Kozojedy.

p>RZ 6, 9 a 12 Němčovice Start: začátek obce Němčovice, 400 m od křižovatky hlavní silnice II/232 Cíl: 230 m před obcí Svinná Délka: 5,2 km Start 1. vozu: sobota 15.11.2008, 9:39 (RZ 6), 11:38 (RZ 9), 13:37 (RZ 12) DM: DM 6 – Kamenec

Trať rychlostní zkoušky Němčovice se startem na začátku jmenované obce je premiérově zařazena k tomuto účelu. Po technickém průjezdu obcí, následuje po čistém asfaltu sjezd ke křižovatce ypsilonového tvaru a výškovým rozdílem silnic. Zde je připraveno divácké místo DM 6 – Kamenec. Po táhlé pravé zatáčce s mírným klesáním vozy přijíždějí proti diváckému místu a ve křižovatce ypsilonového tvaru, přes hranu silnic, odbočují vlevo o 170° na obec Kamenec. Jedná se o úsek s rovným asfaltem a bude zde zajímavé sledovat dobržďování před odbočením. Vzhledem k mohutnému stromu proti výjezdu z vnitřní strany křižovatky ji bylo nutné prodloužit pneumatikami, ale věříme, že toto bezpečnostní opatření neubere na atraktivitě daného místa. Viditelný úsek trati je zde přibližně 0,5 km.

Poté trať vede opět technickými pasážemi přes obec Kamenec s výjezdem až k cíli před obec Svinná. Rychlostní zkouška Němčovice se svojí polohou nachází již v okrese Rokycany.

p>RZ 7, 10 a 13 Zvíkovec Start: začátek obce Zvíkovec Cíl: na MK u obce Slatina Délka: 9,32 km Start 1. vozu: sobota 15.11.2008, 10:02 (RZ 7), 12:01 (RZ 10), 14:00 (RZ 13) DM: DM 7 – Zvíkovec, DM 8 – Chříč, DM 9 – Slatina

Tato rychlostní zkouška je postavena v nezměněném tvaru, ve kterém se jela při loňském ročníku Pongratz rallye Kralovice 2007 – memoriál Martina Vodehnala. Svoji první třetinou se nachází v okrese Rokycany, kde se za mostem přes řeku Berouku opět vrací do okresu Plzeň – sever. Start je situován na začátku obce Zvíkovec v nadmořské výšce 353 m. Odtud trať 1,9 km dlouhým úsekem neustále klesá a to až k řece Berounce s nadmořskou výškou 257 m. Převýšení je tedy na necelém dvoukilometrovém úseku přibližně 96 m. Následuje výjezd serpentinami, na jejichž začátku je divácké místo DM 7 – Zvíkovec. Vozy přijíždějí od mostu vedoucího přes řeku Berounku, před kterým trať v úseku 2 kilometry neustále klesá a následně opět vyjíždějí serpentiny. Jedná se o velmi pěkný úsek, nabízející široký asfalt pro průjezdy “bokem“. Vzhledem ke stoupání trati a serpentin, zde musíme upozornit na horší přístup k trati a volných prostor kolem ní. Parkování na silnici II/233.

Divácké místo s pořadovým číslem 8 se nachází přímo na návsi v obci Chříč. Vozy přijíždějí po hlavní silnici směrem od Zvíkovce, odbočují vpravo kolem stavení a dále pokračují směr Slatina.

Divácké místo na okraji obce Slatina. Vozy přijíždějí od obce Chříč, po horizontu směřují k diváckému místu a následuje ostré odbočení vlevo na cestu vedoucí směrem na Březsko. Zhruba po 1150 následuje cíl rychlostní zkoušky. V tomto místě žádáme diváky, aby dbali pokynů pořadatelů a respektovali únikovou zónu směrem do obce Slatina. Občerstvení zajištěno.

Zhruba po 1,3 km se nachází cíl této zkoušky, kterou po loňské rallye někteří jezdci přezdívají „malé Monte Carlo“! .

Autor: Přemysl „maevad“ Budín, eWRC.cz

Přidat komentář

Přidat váš komentář:
Jméno
Opište kod:

Komentáře k článku